Spring naar inhoud

Met de terugkeer van de lente en de zachtheid van de eerste zonnestralen begint het verlangen naar mooie zomerse dagen te groeien. Maar deze tijd van het jaar markeert ook het ontwaken van de Aziatische hoornaars, beruchte verstoorders van buitenactiviteiten. Gezien de groeiende dreiging die ze vormen voor onze biodiversiteit, met name voor bijenpopulaties, is het noodzakelijk om effectieve en milieuvriendelijke manieren te vinden om ze af te weren. Gelukkig onthult een recent artikel van La Semaine de Castres het bestaan van een plant met verrassende eigenschappen, die ons in staat stelt om in alle rust van onze groene ruimtes te genieten.

De overlast van Aziatische hoornaars

Met de komst van de mooie dagen steekt het probleem van Aziatische hoornaars de kop op, waardoor onze ontspanningsmomenten in de buitenlucht worden verstoord. Deze plaagmakers beperken zich niet tot verstoring van onze buitenmaaltijden; ze vormen ook een ernstige bedreiging voor bijenpopulaties en andere bestuivende insecten, waardoor ons reeds kwetsbare ecosysteem verder uit balans wordt gebracht.

Aziatische hoornaars op natuurlijke wijze afweren

Tegen deze problematiek in, is het verlaten van chemische producten ten gunste van natuurlijke afweermiddelen een milieuvriendelijk antwoord. Rook van tijm, koffiedik of zelfs wierook zijn eenvoudige alternatieven om deze insecten op afstand te houden zonder schade toe te brengen aan andere levende wezens. Voor degenen die de voorkeur geven aan geurige oplossingen, staat citronella-olie bekend om haar effectiviteit als natuurlijk afweermiddel.

De levensreddende vleesetende plant: Sarracenia

In de strijd tegen Aziatische hoornaars bevindt zich de Sarracenia, een vleesetende plant met verbazingwekkende eigenschappen. Niet alleen trekt ze hoornaars aan met een aantrekkelijke vloeistof, maar ze vangt ze ook nog eens, waardoor ze niet langer schadelijk zijn. Daarnaast is Sarracenia een plant die weinig onderhoud vereist en de biodiversiteit van onze tuinen verrijkt.

De gevaren van handmatige eliminatie

Het lijkt misschien onschadelijk om een Aziatische hoornaar te doden, maar dat is verre van zonder risico. Het verpletteren van een hoornaar kan de woede van het nest veroorzaken, wat leidt tot een gevaarlijke situatie. Vleesetende planten zoals Sarracenia bieden een discrete eliminatieoplossing, die risico’s voorkomt en tegelijkertijd de rust van onze omgeving behoudt.

Daarom is het cruciaal om onze tuinen te beschermen tegen Aziatische hoornaars om ten volle van de zomer te kunnen genieten. Natuurlijke en milieuvriendelijke strategieën zijn niet alleen gunstig voor ons ecosysteem, maar garanderen ook een verhoogde veiligheid. Door de natuur haar werk te laten doen met behulp van bondgenoten zoals Sarracenia, bevorderen we een harmonieus evenwicht en weren we deze ongewenste bezoekers effectief af.

Bij een veldbezoek aan de Krimpenerwaard waren onder meer aanwezig vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directoraat-generaal Water en Bodem, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, de provincie Zuid-Holland, Unie van waterschappen, natuurorganisaties en collega-waterschappen. Samen met hoogheemraad Josien van Cappelle nam het gezelschap kennis van verschillende problemen door toedoen van uitheemse kreeften in de Krimpenerwaard. Presentaties vanuit verschillende perspectieven (water, landbouw en natuur), verhalen van betrokkenen, plus buiten in het veld zelf de schade door kreeften zien en ervaren, maakte de problematiek concreet.

Planmatige aanpak

Langs de waterkant kregen de bezoekers tekst en uitleg en bespraken zij de problemen die uitheemse kreeften veroorzaken. Problemen die gestructureerd en planmatig moeten worden aangepakt. En dat daarmee niet langer kan worden gewacht, daarover was iedereen het eens. Welke stappen daarvoor op korte termijn kunnen worden genomen, is onderwerp van het vervolggesprek.

Informatie over rivierkreeften

In ons werkgebied komen miljoenen Amerikaanse rivierkreeften voor, vooral rode Amerikaanse rivierkreeften. Deze dieren komen hier van nature niet voor en zorgen -vooral in de Krimpenerwaard- voor veel overlast en schade. Meer informatie over de kreeften en ons jaarlijks onderzoek naar de aanwezigheid en verspreiding staat op de themapagina "Amerikaanse rivierkreeften" op de site van het Hoogheemraadschap.